Search ResultsOther Libraries
Limit Search Results
Format
Author
Subject
Language
Material Type
52 Results Found Subscribe to search results
000000000000OPAC
Print
Xi fang zong jiao wen hua yu wen xue = The Religion Culture in the West and the Literature
Published 
2012.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
PN49.G211e
Zong jiao yu wen hua = Religion and culture
Published 
2005.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BL65.C8Z87
Zou jin Basheng shen miao : Basheng gang kou Bandamalan xin cun miao yu wen hua chu tan = Encountering Chinese temple culture in Pandamaran new village, Port Klang
Published 
2014.
Library 
Chinese Library, Wang Gungwu Library
Call Number 
BL1950.M3Z91
Jidu jiao yu Zhongguo she hui wen hua : di wu jie guo ji nian qing xue zhe yan tao hui lun wen ji = Studies in Christianity and Chinese society and culture : essays form the fifth International Young Scholar's Symposium
Published 
2014.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BR1285.J61d 2010
Shen ti, zhu ti xing yu wen hua liao yu : kua yu de cuo rou yu jiao chan :
Published 
2013.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BF171.I61 2012
Xin yang, shi jian yu wen hua tiao shi = Belief, practice and cultural adaptation : papers from the religion section the fourth International Conference on Sinology
Published 
2013.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BL1800.I61 2012
Chen lun, chan hui yu jiu du : Zhongguo wen hua de chan hui shu xie lun ji = Fall, penitence, and salvation : a collection of essays on confession in Chinese culture
Published 
Minguo 102 [2013]
Library 
Chinese Library
Call Number 
BQ5535.C518
Han ren de she hui luo ji : dui yu she hui zai sheng chan guo cheng zhong "yi hua" jue se de ren lei xue jie shi
Published 
Minguo 101 [2012]
Edition 
初版. Chu ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
GN490.S226
Min su wen hua yu zong jiao xin yang
Published 
2012.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BL1803.I61m 2009
Shi su de shen sheng : Gu dian xiao shuo zhong de zong jiao ji wen hua lun shu
Published 
2011.
Edition 
初版. Chu ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
BL65.L2H874