Search ResultsOther Libraries
Limit Search Results
Author
Subject
427 Results Found Subscribe to search results
000000000000OPAC
Print
Guang gao yu yan = Advertising language
Published 
2007.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
HF5825.W959
Guang gao wen hua = Advertising culture
Published 
1995.
Edition 
初版. Chu ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
HF5821.S957
Dang dai Zhongguo guang gao shi : 1979-1991 = A history of contemporary Chinese advertising
Published 
2010.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
HF5813.C5D182
Guang gao da ni zhuan : zhong mei jie yu xin guang gao = Advertising turnaround
Published 
2009.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
HF5821.L783
Note 
SPECIAL COLLECTION - GRAPHIC NOVELS
Guang gao mei ti yan jiu = Advertising media research
Published 
2008.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
HF5826.5.G913
Guang gao ce hua xue = Mastermind of advertising
Published 
2007.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Chinese Library
Call Number 
HF5823.W959
Di shi san jie Zhongguo guang gao jie huo jiang zuo pin ji = The 13th China advertising festival
Published 
2006.
Library 
Art, Design & Media Library
Call Number 
NC998.6.C45D536 2006
Di shi er jie Zhongguo guang gao jie huo jiang zuo pin ji = The 12th China advertising festival
Published 
2005.
Library 
Art, Design & Media Library
Call Number 
NC998.6.C45D536
Zhonghua Minguo guang gao nian jian = Advertising yearbook of Taiwan, the Republic of China
Published 
2005.
Library 
Lee Wee Nam Library
Call Number 
HF5813.T28Z63
Wang luo guang gao jiao cheng : Internet advertising
Published 
2004.
Library 
Chinese Library
Call Number 
HF6146.I58W246
Di shi jie Guangdong sheng you xiu guang gao zuo pin ji = The 10th Guangdong advertising collection
Published 
2004.
Edition 
第1版. Di 1 ban.
Library 
Art, Design & Media Library
Call Number 
HF5813.C5D536
Fang si hua wen : di jiu jie shi bao shi jie hua wen guang gao jiang zhuan ji = 9th Times international Chinese advertising awards annual.
Published 
2002.
Library 
Wang Gungwu Library
Call Number 
HF5816.S555 2002